Heb je dat ook wel eens? Je bent boos, bang of verdrietig over een gebeurtenis die al langer geleden speelde. De Training Emotie Regulering helpt je om die gebeurtenis gemakkelijker een plaats te geven.

Ingrijpende gebeurtenis

Ieder van ons maakt wel eens iets vervelends mee. Dat kan een dramatische gebeurtenis zijn maar het kan ook een minder heftig incident betreffen. Denk aan een (plotseling) verlies, een angstige ervaring of een blijvend irritante relatie met iemand op je werk.

Een plaats geven in plaats van verdringen

In tegenstelling tot een fysieke klacht (een gebroken been bijvoorbeeld), kiezen we er vaak voor om het effect van zo’n gebeurtenis te “verstoppen”: we verdringen het, willen er niets meer mee te maken hebben. We zeggen tegen onszelf: “Elk huisje heeft zijn kruisje” en proberen over te gaan tot de orde van de dag.

Je amygdala

Jammer genoeg kan dat verdringen nare gevolgen hebben. Hoewel het in eerste instantie een mooie manier kan zijn om je leven te vervolgen, blijkt dat je de vervelende aspecten van ingrijpende levenservaringen opslaat in een speciaal deel van je emotionele brein: de amygdala. Helaas komen die later vaak te pas en te onpas weer tevoorschijn. Meestal wanneer je dat echt niet kunt gebruiken!

Stress

Wanneer je niet verwerkte ingrijpende gebeurtenissen hebt ervaren, loop je een groter risico op (chronische) stress. En daarmee staat je gezondheid voor de langere termijn op het spel.

Fysieke en psychische klachten verdienen aandacht

Het is toch wel bijzonder dat we bij een gebroken been direct (terecht!) ingrijpen, maar we een psychisch “ongeluk” geen of onvoldoende aandacht geven, terwijl de gevolgen minstens even desastreus kunnen zijn. Guy Winch ( “psycholoog, geen dokter”) geeft daar een interessante uitleg over in zijn Tedx-bijdrage.

Training Emotie Regulering: de verankering

De Utrechtse hoogleraar Marcel van den Hout*1) deed onderzoek waaruit blijkt dat angstige herinneringsbeelden of toekomstverwachtingen als minder intens worden ervaren en ook minder emoties oproepen wanneer men gelijktijdig iets anders doet. Dat komt doordat beide activiteiten het werkgeheugen belasten, dat maar een beperkte capaciteit heeft.

Anderen spreken van het zgn. defusie-effect van de training: je kijkt met meer (emotionele) afstand naar je probleem in plaats van je ermee te vereenzelvigen (fuseren). Zij baseren zich daarbij op de Acceptance and Commitment Therapy (ACT), een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die sinds 2011 in de Verenigde Staten als evidence based wordt erkend.2*)

Tijdens de training emotie regulering kun je dus afstand van het voorval nemen, zodat de emotionele belasting minder wordt. Dat lucht op en geeft weer extra energie.

In het trainingspakket van Hans van Os

De Emotie Regulering maakt deel uit van de Performance Improvement Training voor bedrijven en ondernemers en ook van de Training Stressreductie voor particulieren en scholen.

Eerst leer je ademhalingstechnieken (het Nieuwe Ademhalen) aan om meer rust te krijgen en beter in balans te raken. Daarna besteed je extra aandacht aan beweging en gezonde voeding. Tenslotte krijg je de Training Emotie Regulering aangereikt om gebeurtenissen gemakkelijker een plaats te geven.

Meer informatie vind je op: https://www.ontspanningstraining.nl

*1) EMDR and mindfulness. Eye movements and attentional breathing tax working memory and reduce vividness and emotionality of aversive ideation
Marcel A. van den Hout*, Iris M. Engelhard, Daniel Beetsma, Christien Slofstra,Hellen Hornsveld, Jan Houtveen, Arne Leer,>
Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, maart 2011
*2)Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is aan het eind van de 20ste eeuw ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes. In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.
Evidence-based practice is het uitvoeren van een handeling door een beroepsbeoefenaar op zo’n wijze dat de uitvoering is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid.

Aanbevolen berichten