Wil je van je eenzame gevoel af? Zo kan het ook:

Ze komen te dichtbij
Daar heb je last van: je bent bang om mensen dichtbij te laten komen. Omdat ze je in het verleden hebben beschadigd met hun gedrag. Daarom stoot je mensen af. Je verdedigt je o.a. met hooghartig gedrag en door je terug te trekken uit het sociale leven. Dat is een effectieve methode om mensen op afstand te houden, maar het verhindert intermenselijk verkeer en het leidt tot eenzaamheid.

Geen pillen, niet praten maar trainen
Hierover praten heeft maar beperkte effecten. Het praten gebeurt via je cortex, terwijl de angst in je emotionele brein zetelt.

Het nieuwe ademhalen, voeding, beweging en EFT
Daarom bereik je de oplossing met technieken die via je lichaam verlopen. Het nieuwe ademen vormt de start. Dat zorgt voor rust in je hoofd en rust in je lijf. Wanneer er enig evenwicht tot stand is gekomen komt er aandacht voor beweging en voeding. Emotional Freedom Techniques (EFT) is het vierde element in de basistraining.

Eerst de stress aanpakken, dan de rest
Wanneer de stress beter onder controle is, besteed je aandacht aan de vergroting van je zelfvertrouwen en de acceptatie van jezelf. Daarvoor creëren we een oefenruimte waarbij het toegestaan is waarden-vrij te experimenteren met gevoelens en emoties. Elk gevoel wordt serieus genomen en elke vraag wordt serieus behandeld.

Van angst naar zelfvertrouwen
Oude (door omstandigheden verkeerde) waardeoordelen worden vervangen door nieuwe. Opgeworpen verdedigingslinies worden gestaag afgebroken, waardoor een nieuwe horizon verschijnt. Angst maakt plaats voor nieuwsgierigheid. Wantrouwen wordt (zelf)vertrouwen.

Aanbevolen berichten