Over mij – Hans van Os

Hans van Os

Beginnen vanuit ervaring

Tijdens mijn vele jaren als schoolleider (directeur, voorzitter van de centrale directie) in het voortgezet onderwijs viel het me op hoeveel er eigenlijk van ons gevraagd wordt en hoe belangrijk het is om voor jezelf te zorgen.
We leggen ons zelf vaak teveel druk op en onze omgeving werkt daar gretig aan mee. Wat zou het toch fantastisch zijn als wij ons, ondanks die druk, prettig blijven voelen. Dan kunnen we meer presteren en lopen minder gevaar om ziek te worden.

Ontstaan trainerschap

Op enig moment stelde de Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs mij in de gelegenheid een training stressreductie voor het personeel op te zetten en uit te voeren. Ik voerde daarover overleg met Margreet Slee, psychiater in Helvoirt, met Ineke Klöpping, arts-onderzoeker bij TNO Zeist en met Ad Vingerhoets, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Zij boden mij de kans om met hen van gedachte te wisselen over de technieken die ik wilde inzetten.

Mijn taak als trainer

Tijdens een pilot op het Sondervick College in Veldhoven bleek dat mensen in relatief korte tijd in staat zijn meer ruimte voor zichzelf te creëren en vervolgens hun leefstijl daaraan aanpassen. De pilot leidde er uiteindelijk toe, dat de training stressreductie nu op meerdere OMO-scholen wordt aangeboden.

Inmiddels verzorg ik individuele- en groepstrainingen, voor zowel scholieren, studenten en onderwijzend personeel, maar ook voor particulieren en bedrijven.
Wat ik daaraan bijdraag? Ik leer je de technieken aan en stimuleer je om vol te houden bij het trainen. Bovendien kan ik luisteren en spiegelen en kan ik me in jouw situatie inleven.

Mijn inspiratiebron

Toen ik de training stressreductie samenstelde werd ik geïnspireerd door Dr. David Servan-Schreiber, Clinical Professor of Psychiatry, University of Pittsburgh, School of Medicine. Hij schreef over zijn ideeën in “Healing without Freud or Prozac, natural approaches to curing stress, anxiety and depression”, (2004) in het Nederlands vertaald als “Uw brein als medicijn”.

Naast de hartcoherentie en technieken om ongewenste emoties te laten doven beschrijft hij in zijn boek o.a. ook de heilzame werking van licht, de voordelen van een non-agressieve communicatie, beweging en gezonde voeding.

Meer weten over Uw Brein als Medicijn?