Het is weer zover: de scholen zijn volop in bedrijf, de vakantie tè lang geleden en de stress begint weer op te spelen. Dit is de periode waarin veel mensen uit het onderwijs behoefte hebben aan extra ondersteuning om zich te wapenen tegen chronische stress.

Gelukkig zijn er steeds meer besturen en schoolleiders die ook in de mentale weerbaarheid van hun personeel willen investeren. Omdat m.n. onderwijspersoneel te maken heeft met niet beïnvloedbare factoren – denk aan o.a. het gedrag van de ouders, de leerlingen en de vele regels vanuit het Ministerie – is het van belang dat het personeel zich kan scholen in technieken om beter om te gaan met de werkdruk.

Veel scholen kiezen ervoor om het personeel in de gelegenheid te stellen om (een gedeelte van) het persoonlijke scholingsbudget in te zetten voor deze trainingen.

Een aantal scholen koos ervoor om Ontspanningstraining Hans van Os de trainingen te laten verzorgen. Via deze link kun je zien welke scholen, naast andere bedrijven, hun personeel in staat hebben gesteld een training te volgen.

Voorbeelden van deelnemers die tevreden zijn over hun training kun je bij de ervaringen van de deelnemers lezen.

Mocht je meer willen weten over de trainingen? Hans van Os komt graag een presentatie verzorgen!

Laatste berichten