De werkdruk op artsen neemt toe. Mondiger patiënten, grotere hulpvraag, administratieve rompslomp, maar ook de grote betrokkenheid van artsen leiden vaak tot chronische stress en burn-out.

Extra handicap voor veel artsen is, dat zij zich wel geroepen voelen om andere mensen te helpen, maar er huiverig voor zijn om zelf geholpen te worden.

Wat hebben artsen nodig

Om zich beter te wapenen tegen de stress geeft Freya Saeys, zelf arts en Vlaams parlementslid in het blad Knack van maart jl. een aantal tips om de stress beter te bestrijden.

Daarin kijkt zij vooral naar het aantal artsen, een betere taakverdeling tussen de diverse disciplines in de gezondheidszorg en de organisatie van de artsenpraktijk. Daarmee pak je de stressoren aan: de omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot chronische stress. Een goede zaak, vindt ook prof. dr. Ad Vingerhoets van de Universiteit van Tilburg die er al langer voor pleit om binnen de organisatie naar oplossingen voor te grote werkdruk te zoeken.

Naast organisatie ook verhoging van de mentale weerbaarheid of draagkrachtvergroting

Helaas: er blijven zich altijd omstandigheden voordoen, waarop ook de arts geen invloed heeft. Dan is het prettig wanneer je voldoende in evenwicht bent om ook met die grotere druk om te gaan. Hoe je dat bereikt? Door je draagkracht te vergroten.

De manier waarop je je mentale weerbaarheid vergroot is per individu verschillend: de één heeft baat bij meditatie of yoga, terwijl de ander liever gaat sporten of naar muziek luistert.

Werkdruk artsen vraagt om structurele aanpak

Om je vermogen om beter met werkdruk en stress om te gaan langdurig te vergroten, worden ook specifieke trainingen aangeboden. Je krijgt technieken aangeboden die je zelf kunt toepassen in hectische omstandigheden op een manier die jou het beste uitkomt. Er treedt geen afhankelijkheid op van de trainer.

Ontspanningstraining Hans van Os in ’s-Hertogenbosch

Eén van de aanbieders is Ontspanningstraining Hans van Os. De deelnemers aan zijn trainingen komen uit Nederland en België. Zijn klanten zijn vaak hoger opgeleid en werkzaam in functies met veel verantwoordelijkheid. Veel deelnemers vinden het prettig dat van Os wat verder weg zit, zodat ze daar in alle rust kunnen trainen met behoud van privacy.

In februari 2015 onderzocht weekblad Intermediair manieren om via ontspanning tot grotere prestaties te komen. Daarin wordt als voorbeeld de Performance Improvement Training van van Os genoemd. Een manier om via een effectievere techniek van ademhalen tot meetbare rust te komen, gevolgd door aandacht voor beweging en gezonde voeding en afgesloten met een techniek om beter met ongewenste emoties om te gaan. Hoogleraar Vingerhoets gaf in 2011 in het vakblad Arbo aan, dat de trainingen van Hans van Os bijdragen aan de verhoging van je draagkracht.

Sinds kort kun je bij van Os meten of zijn specifieke ademhalingstechniek ook jou kan helpen om beter te ontspannen. Deze meting is gratis en af te spreken via het contactformulier of via +31 (0)73 20 32 146.

Aanbevolen berichten