In Amerika bestaat hij al: de Stress Awareness Month : een gezamenlijke inspanning om mensen te informeren over de gevaren van stress, succesvolle strategieën aan te reiken om beter met stress om te gaan en meer informatie te verstrekken over misvattingen die over stress rondgaan.

Een beetje stress is goed

Ieder mens heeft adrenaline nodig om in actie te (blijven) komen. De stressreactie in ons lijf is ook een mooie reactie bij naderend gevaar: je kunt vechten, vluchten of je juist heel stil houden. Ook wanneer een prestatie wordt gevraagd (het verzorgen van een presentatie of het leren voor een tentamen), kan acute stress je beter doen presteren.

Chronische stress is slecht voor je

Ook in ons land begint het steeds meer door te dringen: langdurige stress heeft echt schadelijke gevolgen voor je. Zowel op de korte termijn ( concentratieverlies, grotere irritatie, besluiteloosheid) als op de langere termijn ( slecht slapen, lichamelijke klachten, burn-out, hartinfarct).

Stress is niet voor watjes

Lange tijd hebben we gedacht, dat stress vooral voor komt bij de instabiele, wat zwakkere medemens. Daarom keken we ook wat neer op mensen die last hadden van stress. Dat zou ons natuurlijk niet overkomen.

Juist betrokken mensen zijn gevoeliger voor stress

Uit recente studies blijkt, dat het juist bevlogen mensen zijn, met hart voor de zaak (en voor de familie) die meer risico lopen op stress. Zij zijn vaak de dragers van het bedrijf en zorgen voor de goede relaties in de familie. Heel waardevolle mensen dus zowel op het werk als privé. Omdat ze zo belangrijk zijn, moeten we er voor zorgen, dat ze goed kunnen blijven functioneren. Ze ondersteunen.

Hoe merk je dat je stress hebt?

Niet alleen psychische klachten duiden vaak op teveel stress. Naast gebrek aan concentratie, prikkelbaar zijn, wat somber worden, je alleen voelen en machteloosheid zijn er ook vaak lichamelijke klachten. Daarbij kun je denken aan maag- en rugpijn, darmklachten, gejaagd gevoel, hartkloppingen, spierpijn, hoge bloeddruk, duizeligheid en verminderde weerstand. Tenslotte zie je vaak geheugenproblemen, besluiteloosheid, gebrek aan creativiteit en oplossend vermogen, om maar een paar gevolgen te noemen.

Waarom niet ingrijpen?

Vaak relateren mensen hun klachten niet aan stress. Zij gaan voor elke individuele klacht op pad voor een oplossing en komen dan vaak uit bij middelen die de klacht alleen onderdrukken. Terwijl het de laatste 15 jaar steeds duidelijker is geworden, dat je daadwerkelijk kunt ingrijpen bij stress.

Meerdere oplossingen aangepast aan jouw behoefte

In de maand van de bewustwording over stress kun je meer te weten komen over oplossingen die voor jou kunnen werken om beter met stress om te gaan. Bewegen is een goede manier om te ontspannen, naar muziek luisteren, dansen, mediteren, yoga en op vakantie gaan zijn andere mogelijkheden

Structureel aanpakken

Bij Ontspanningstraining Hans van Os leer je om beter met (werk)druk om te gaan. In 7 weken tijd leer je een aantal technieken aan om structureel beter met stress om te gaan. Je moet het er wèl voor over hebben om twee keer per dag te trainen en om elke week naar ‘s-Hertogenbosch te komen. Maar dan behaal je ook echt resultaat. Kijk maar voor de ervaringen van eerdere deelnemers op https://www.ontspanningstraining.nl/ervaringen-klanten/

Laatste berichten