balans, diabetes, hoge bloeddruk, onderwijs

Peter had veel meer dan 7 weken tijd nodig om tot goede resultaten te komen, maar opgeven kwam niet in hem op. Uiteindelijk lukte het ook bij hem: hij voelt zich meer op zijn gemak en zijn bloedruk- en suikerwaarden zijn verbeterd.

Mijn persoonlijke ervaringen

Vlak voor de zomervakantie 2009 raakte ik in gesprek met Hans.
Op zijn vraag hoe het met me ging kwam een niet voor de hand liggend antwoord, namelijk: “Ik heb het te druk, er wordt aan alle kanten een beroep op me gedaan, af en toe ben ik lusteloos, heb een veel te hoge bloeddruk en wisselende stemmingen.”
Meteen nam Hans me mee om wat dieper op mijn gevoelens in te gaan en de intake voor de stress reductietraining was voordat ik het wist al achter de rug.
Na die zomervakantie stond ik te popelen om te beginnen en had met name het verlagen van de bloeddruk en het kunnen relativeren als doel voor ogen.
Al jaren lang beïnvloedt een complex van factoren, zowel thuis als op school, het dagelijkse leven en op bepaalde momenten heb je iemand nodig die met jou probeert de balans weer terug te vinden.

Hans begeleidt je, maar het werk en doorzettingsvermogen moet je zelf leveren.

Hans begeleidt je, maar het werk en doorzettingsvermogen moet je zelf leveren.
De training van 7 weken was veel te kort, de techniek had ik wel onder de knie, maar stabiele resultaten bleven uit. Meerdere malen weigerde de meter metingen te verrichten en steeds zocht ik de oorzaak bij de apparatuur. Opgeven en er mee stoppen kwam nooit in me op.
De 7 weken training werden verlengd en gaandeweg zag Hans tergend langzaam vooruitgang in de meetresultaten.
Zelf leg ik de lat erg hoog en was het regelmatig niet met hem eens.

Deze stressreductietraining heeft bij mij zeker effect

Doorzettingsvermogen en volharding hebben ertoe geleid dat ik nog steeds dagelijks trouw blijf oefenen. Het resultaat is na bijna een jaar nog steeds fragiel en kan mijns inziens nog beter.
Gelukkig leverde de laatste bloeddrukmeting een aanzienlijk lagere score op dan die van de laatste jaren, zijn mijn bloedsuikerwaarden behoorlijk stabiel en kan ik veel beter relativeren.
Ademhalingstechnieken die zijn aangeleerd kan ik ook tussentijds toepassen en dankzij de inzet van Hans (ik ben volgens zijn zeggen de deelnemer met de meest intensieve en langdurige begeleiding) en het doorzettingsvermogen van mezelf voel ik me meer op mijn gemak.
Kortom, deze stress reductietraining heeft bij mij zeker effect en ik zie het als het begin van een meer ontspannen leven.
Ik ben Hans enorm veel dank verschuldigd voor de enorme tijdsinvestering en in het blijven hebben van vertrouwen en het begeleiden van mij.

Peter Cattenstart

Gerelateerde ervaringen