ademhaling, bedrijven, EFT, leidinggevenden, professionals, stress, werkdruk

Ik heb de “Ontspanningstraining & cursus Stressreductie” met Hans als persoonlijke coach gevolgd in het kader van een opleiding voor leidinggevenden binnen de politie. Ik wilde investeren in persoonlijke effectiviteit en welzijn.

Omgaan met zaken waar je geen invloed op hebt, veroorzaakte stress

Ik realiseerde mij dat het mij (in mijn werk) soms veel energie kostte om met zaken om te gaan waar ik geen invloed op had. Het waren met name deze zaken, in combinatie met werkdruk en verwachtingen van mijzelf en anderen, die ik in gedachten meenam naar huis en dat belemmerde mij soms (ontspanning) en gaf stress. De energie die ik hierdoor verspilde ging ten koste van mijn privé, maar zeker ook van mijn werk.
De oorzaak hiervan lag naar mijn mening voor een groot deel in bovenstaande, druk/zaken waar ik geen invloed op had maar waar ik wel mee om moest (kunnen) gaan.

Technieken aangeleerd voor meer ontspanning: het nieuwe ademhalen en EFT

Ik heb tijdens mijn training technieken aangeleerd die mij in staat hebben gesteld met meer ontspanning te reageren op mijn omgeving in elke situatie. Een belangrijk onderdeel daarbij was de ademhaling. De volledige training werd aangevuld met een techniek, waarmee je ongewenste emoties kan laten doven: de EFT-techniek. Deze techniek is gebaseerd op een naaldloze variant van acupunctuur en op EMDR.

Biofeedback apparatuur meet de mate van ontspanning

Tijdens de training heb ik de beschikking gehad over bio-feedbackapparatuur (de emWave). Dit is een klein apparaatje (ongeveer zo groot als een mobiele telefoon) waarmee je zelf de mate van ontspanning kan meten. Ik trainde zelf 2 x 10 minuten per dag met de emWave (“het apparaatje”) en hield de resultaten van mijn training bij. Na de training heb ik zelf een emWave aangeschaft en ik gebruik deze dus nog steeds.

Zorg voor jezelf is essentieel

Gedurende de training ben ik tot de conclusie gekomen dat ik toch meer stress in mijn lijf had dan ik mij bewust was. Stress/druk/haast/spanning/ongeduld, het zijn slechte raadgevers. Rationeel dacht ik dat ik wel om kon gaan met de zaken die op mij af kwamen, maar door de tijd die ik heb kunnen besteden aan mijzelf tijdens het volgen van deze training heb ik ontdekt dat zorg voor je (innerlijke) zelf de basis is voor al je prestaties en gevoel van welbevinden.

Veel meer welbevinden, ook gemeten via een onafhankelijk bureau

Met name dat laatste woordje, welbevinden, is iets waar ikzelf (en dus mijn omgeving) erg veel verbetering in heb behaald. Voorafgaand aan de training heb ik een vragenlijst ingevuld, na afloop heb ik dit nogmaals gedaan. Ik heb een aanzienlijke verbetering in deze scores behaald, zonder dat ik mij daar tijdens de training bewust van was. Ik kon mij achteraf eigenlijk niet voorstellen (herinneren) dat mijn omgeving zoveel (negatieve) invloed op mij (welbevinden) had. Mijn beslissingen waren hierdoor niet vrij van emoties als bang/ boos/blij/verdrietig.
Ik ga nu meer op zoek naar het gevoel dat ik bij bepaalde zaken (werk en privé) heb en vraag mij daarna af of dit wel reëel is. Ik laat met andere woorden deze gevoelens minder van invloed zijn op mijn beslissingen of handelingen en dat is wat deze training mij heeft opgeleverd.

Eric

Gerelateerde ervaringen