Steeds meer werknemers hebben last van burn-out klachten. Dat er een toename is van het aantal klachten blijkt uit onderzoeksgegevens van TNO die  op 31 januari 2019 werden gepubliceerd. *)

Minder autonomie en meer taakeisen

Volgens TNO ligt de voornaamste oorzaak in het feit dat werknemers nog te weinig autonomie in het werk hebben en dat er meer dan vroeger van ze wordt gevraagd.

Stijging psycho-sociale belasting

Terwijl de fysieke belasting gelijk blijft, stijgt de psycho-sociale belasting, d.w.z. dat werknemers sneller moeten werken en/of meer werk moeten doen in dezelfde tijd.

Stijging aantal burn-out klachten

De combinatie van hogere werkdruk en mindere autonomie verhoogt het risico op werkstress met als gevolg een verhoging van het aantal burn-out klachten onder werknemers (van 11% in 2007 naar 16% in 2017).

Kosten gigantisch

Een werknemer met een psychische beroepsziekte, zoals burn-out, verzuimt gemiddeld 49 dagen meer dan een werknemer zonder beroepsziekte. Dat kost meer dan meer dan 4,6 miljard euro. Het betreft loondoorbetaling bij verzuim, arbeidsongeschiktheid en zorgkosten.

Oplossingen: autonomie, verlaging werkdruk en draagkracht verhoging.

  • Wanneer werknemers meer invloed hebben op de manier waarop zij werken, wordt het werk als minder belastend ervaren
  • Werknemers geven zelf aan dat de verlaging van de werkdruk het aantal burn-outklachten zal verminderen.
  • Wat in het TNO onderzoek niet aan de orde komt betreft de mentale veerkracht van de werknemers. Wanneer de werknemer geen of te weinig invloed heeft op eerder genoemde factoren, is het goed om de draagkracht te vergroten. Trainingen zoals de Performance Improvement Training van Ontspanningstraining Hans van Os kunnen dan soelaas bieden.

Ontworpen voor het onderwijs

Van Os ontwierp al in 2009 samen met een arbodienst een training om docenten en ander onderwijspersoneel beter om te laten gaan met de werkdruk. Daarvoor leren zij een aantal technieken aan die zij kunnen inzetten wanneer de spanning toeneemt. Sinds 2012 verzorgt van Os deze trainingen ook voor ondernemers en werknemers in bedrijven en instellingen.

Het nieuwe ademhalen

De training start met het aanleren van een andere manier van ademhalen. Met speciale apparatuur kan de deelnemer meten of zijn ademhaling er voor zorgt dat hij rustiger wordt.

Emotie regulering

Naast aandacht voor beweging en voldoende beweging leren de deelnemers ook een techniek aan, waarmee zij zelf (min of meer) ingrijpende gebeurtenissen uit heden of verleden gemakkelijker kunnen integreren in hun dagelijks leven.

Ervaringen

Veel scholen en bedrijven laten hun werknemers gebruik maken van de trainingen van van Os. Op https://www.ontspanningstraining.nl/ervaringen-klanten/ staan meer dan tachtig ervaringen van tevreden deelnemers.

Preventief handelen

Van Os roept bedrijven en werknemers op om de stress-signalen (welke dat zijn zie je op https://www.ontspanningstraining.nl/over-de-trainingen/chronische-stress/) in een vroeg stadium te onderkennen zodat de technieken preventief kunnen worden aangeleerd.

*)https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2019/1/arbobalans-2018-psychosociale-arbeidsbelasting-en-burn-out-klachten-blijven-toenemen/

Aanbevolen berichten