Depressie is een serieuze aan doening. Je hebt nergens meer plezier in en bent alleen maar neerslachtig. En daar zouden we meer aandacht aan moeten besteden.

Oorzaken vaak meerledig

De oorzaken van een depressie kunnen meerledig zijn. Genetische factoren kunnen een rol spelen. Kinderen van ouders met een depressie hebben een tot drie keer grotere kans om ook depressief te worden. Ook fysiek of seksueel misbruik tijdens de jeugd leidt vaak tot depressie op latere leeftijd.

Stress leidt vaak tot depressie

Ook stress kan een belangrijke factor zijn. Een leven met veel (chronische) stress kan leiden tot depressie. *1) Ook vormen van acute stress kunnen daartoe leiden, bijvoorbeeld bij een ingrijpend verlies of belangrijke tegenslag. *2)

Neem depressie serieus

Juist in de beginfase of bij een milde vorm van depressie is er hoop. Een psychiater in het zuiden van het land laat patiënten die depressief zijn eerst een training stressreductie volgen. Dat leidt ertoe, dat mensen rustiger worden, meer in evenwicht raken en meer afstand tot hun problemen ervaren. Dan wordt het werken aan een oplossing met Emotie Regulering, EMDR, EFT of psychotherapie een stuk effectiever.

Zelf initiatief nemen

In het verleden werden mensen via de huisarts vaak doorverwezen naar een psycholoog. Die paste dan vaak cognitieve therapie toe: een therapie waarbij je leert (via je neo-cortex dus) dat je anders naar zaken moet kijken. Een tijd lang werd deze manier van werken omarmd, ook door de zorgverzekeraars die gretig betaalden. Helaas zijn de resultaten vaak minder effectief dan gehoopt.

Het Nieuwe Ademhalen

Tegenwoordig zijn er ook wetenschappers die vinden dat je vanuit je emotionele brein (waar de stress ook zit) tot rust moet komen en zo tot het inzicht kan komen welke weg je kunt bewandelen om beter met je depressie om te gaan. Deze inzichten zijn relatief nieuw en worden nog niet altijd vergoed. Voorbeelden zijn Het Nieuwe Ademhalen van Ontspanningstraining Hans van Os, aan yoga, mindfulness en wanneer er specifieke problemen moeten worden opgelost aan EMDR, EFT en Emotie Regulering, ook van Hans van Os.

Niet werkeloos toezien

Neem depressie serieus. Wanneer je last hebt van te veel stress of van een beginnende of milde depressie, blijf niet hangen in je ellendige gevoel, maar ga op pad en zoek iemand die je er weer bovenop kan helpen. En het kan, óók op Blue Monday.

 

  1. Kendler, K. S., Karkowski, L. M., & Prescott, C. A. (1999). Causal relationship between stressful life events and the onset of major depression. American Journal of Psychiatry, 156, 837-841.
  2. Tennant, C. (2002). Life events, stress and depression: a review of recent findings. Australian and New Zealand journal of psychiatry, 36, 173-182.
  3. Grippo, A. J., Beltz, T. G., & Johnson, A. K. (2003). Behavioral and cardiovascular changes in the chronic mild stress model of depression. Physiology & behavior, 78, 703-710.
  4.  Mullen, P. E. et al.  1988. Impact of sexual and physical abuse on women’s mental health. Lancet 1: 841–845
Laatste berichten