stress man Het wordt steeds duidelijker: Psychische klachten, waaronder stress en burn-out, zijn de grootste veroorzakers van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in ons land. De risico’s voor onze mentale en fysieke gezondheid nemen onderhand onrustbarende proporties aan.

De hoge werkdruk, de combinatie werk en privé, gezondheidsproblemen, financiële onzekerheid en de angst om je baan te verliezen, zijn volgens verzekeraar Loyalis belangrijke oorzaken.

Tijd voor de werkgever om de signalen van chronische stress en burn-out eerder te herkennen en preventieve maatregelen te nemen, luidt het dringende advies.

Welke maatregelen zijn dan nodig? En welke zijn effectief?
In maart 2011 verscheen in het vakblad arbo  het artikel “Of je een band plakt en de punaises laat liggen” van Ton Bennink. Daarin bevraagt hij prof. Ad Vingerhoets van de Universiteit van Tilburg over het probleem van de psychosociale belasting op het werk. Kern van het artikel is dat gekeken moet worden naar de oorzaak van de stress.

Breng stress-situaties in kaart, zoek de bronnen voor de stress, betrek de werknemer bij mogelijke, onderzoek de sociale steun voor en de weerbaarheid van de werknemer. Dat zijn de items die bepalend zijn bij de aanpak.

Draagkrachtverhoging
Toch zijn er omstandigheden waarbij de oplossing niet gevonden kan worden in de organisatie omdat je onvoldoende mogelijkheden en/of invloed hebt, of wanneer de betrokkene dermate verweven is met het probleem, dat hij er onvoldoende afstand van kan nemen. Dan is het goed om de draagkracht te verhogen.

Vingerhoets zet zich af tegen allerlei persoonlijke interventies, maar haalt er één uit die wèl bijdraagt aan de verhoging van de draaglast van de werknemers: de trainingen van Ontspanningstraining Hans van Os uit Vught. Zijn methode gaat uit van het nieuwe ademhalen en de effecten daarvan op het hart en de hersenen, aandacht voor voeding en beweging en een techniek die de emotionele lading van ingrijpende gebeurtenissen kan verkleinen.

Besparing teuro'sot € 3.000.000,-
Inmiddels worden de effecten van die trainingen met de resultaten van onderzoek aangetoond. In 2011 verscheen een rapport van Ons Middelbaar Onderwijs over de effecten van de trainingen bij 100 werknemers uit het voortgezet onderwijs*1). De metingen werden verricht door het Landelijk Centrum Stressmanagement en toonden aan, dat o.a. het ziekteverzuim op één van de deelnemende scholen terug liep met 1,1 %, wat OMO-breed een besparing tussen de €200.000 tot €3 miljoen oplevert. Ook de effecten op de lange termijn werden onderzocht: zelfs na 6 maanden bleken de nieuw verworven technieken te beklijven.

Nieuwe inzichten
Sinds 2012 onderzoekt bureau Soffos uit Rijen de effecten van de interventies van Ontspanningstraining Hans van Os. Onderzoeksbureau Soffos is gespecialiseerd in het meten van de effectiviteit van (medische) behandelmethoden en is in 2005 opgericht. Soffos hanteert beter onderbouwde onderzoeksmethoden die bovendien directer de effecten van de interventies van de gehanteerde technieken meten en die tenslotte leiden tot gevalideerd onderzoek. Soffos onderzoekt de effecten van zowel de Training Stressreductie(TSR®) als van de Performance Improvement Training voor bedrijven (PIT®), beide geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) .

van LanschotTenslotte : Een voorbeeld:
In april startte een bankier van Van Lanschot de Performance Improvement Training (PIT®). De bankier liep gedeeltelijk in de ziektewet , had last van hyperventilatie en spierspanning en begon op te zien tegen de te verrichten werkzaamheden. Half juni waren de klachten grotendeels verdwenen en was de bankier weer volledig aan het werk.

Bij de start en aan het einde van de training werd de Arbeid en Vitaliteit vragenlijst afgenomen.

De Arbeid en Vitaliteit vragenlijst meet de ontspanning aan de hand van de begrippen: psychisch welbevinden, sociaal welbevinden, coping, time management, gezondheid, mindfulness, workability, persoonlijkheidstrekken, life style en emoties.

Met behulp van deze vragenlijst wordt het risico op distress (een overmatige, meestal chronische vorm van stress) en daarmee gezondheidsklachten gemeten.

 

Onderstaand de resultaten van de eerste (T1) en de tweede (T2) meting.

Scores  T1 (%) T2 (%)

14-4-2013

16-6-2013

Psychisch welbevinden

54

67

toename

24

%
Sociaal welbevinden

50

71

toename

42

%
Coping

38

58

toename

53

%
Time management

58

67

toename

16

%
Gezondheid

55

75

toename

36

%
Mindfulness

50

71

toename

42

%
Workability

38

60

toename

58

%
Persoonlijkheidstrekken

33

39

toename

18

%
Life style

57

75

toename

32

%
Emoties

64

79

toename

23

%

 

Aanbevolen berichten